شرکت شیر پاستوریزه پگاه آذربایجان غربی
شرکت شیر پاستوریزه پگاه آذربایجان غربیشرکت شیر پاستوریزه پگاه آذربایجان غربیشرکت شیر پاستوریزه پگاه آذربایجان غربی
044-33381570
ارومیه، کیلومتر 10 جاده مهاباد، شرکت شیر پاستوریزه پگاه آذربایجان غربی
شرکت شیر پاستوریزه پگاه آذربایجان غربیشرکت شیر پاستوریزه پگاه آذربایجان غربیشرکت شیر پاستوریزه پگاه آذربایجان غربی

اطلاعیه

آگهی دعوت به مجمع عمومی فوق العاده شرکت شیرپاستوریزه پگاه آذربایجان غربی (سهامی عام) به شماره ثبت 192و شناسه ملی 10220012031

بدینوسیله از کلیه سهامداران محترم یا نمایندگان قانونی ایشان دعوت می شود تا با همراه داشتن اصل ورقه سهام و یا گواهینامه سپرده سهام نزد بورس و یا اعلامیه خرید سهام، اصل کارت ملی، اصل وکالتنامه رسمی (برای اشخاص حقیقی) و معرفی نامه معتبر ...
ادامه مطلب

شرکت شیر پاستوریزه پگاه آذربایجان غربی با راه اندازی یکی از مجهزترین کارخانجات تولید فرآورده های شیری و انواع آبمیوه

شرکت شیر پاستوریزه پگاه آذربایجان غربی با راه اندازی یکی از مجهزترین کارخانجات تولید فرآورده های شیری و انواع آبمیوه در کشور و بهره مندی از تکنولوژی روز دنیا و با محوریت قراردادن الگوهای اقتصاد مقاومتی...
ادامه مطلب