شرکت شیر پاستوریزه پگاه آذربایجان غربی
شرکت شیر پاستوریزه پگاه آذربایجان غربیشرکت شیر پاستوریزه پگاه آذربایجان غربیشرکت شیر پاستوریزه پگاه آذربایجان غربی
044-33381570
ارومیه، کیلومتر 10 جاده مهاباد، شرکت شیر پاستوریزه پگاه آذربایجان غربی
شرکت شیر پاستوریزه پگاه آذربایجان غربیشرکت شیر پاستوریزه پگاه آذربایجان غربیشرکت شیر پاستوریزه پگاه آذربایجان غربی

آگهی پرداخت وجوه ناشی از حق تقدم استفاده نشده و پاره سهام

بدینوسیله به اطلاع کلیه سهامداران محترم شرکت شیر پاستوریزه پگاه آذربایجان غربی(سهامی عام) می رساند … آگهی پرداخت وجوه ناشی از حق تقدم استفاده نشده و پاره سهام
شرکت شیر پاستوریزه پگاه آذربایجان غربی( سهامی عام) شماره ثبت 192 و شناسه ملی:10220012031
بدینوسیله به اطلاع کلیه سهامداران محترم شرکت شیر پاستوریزه پگاه آذربایجان غربی(سهامی عام) می رساند به منظور واریز وجوه ناشی از حق تقدم استفاده نشده و پاره سهام افزایش سرمایه مصوبه مجمع عمومی فوق العاده مورخ 2/5/1392 و مصوبه هیئت مدیره مورخ 5/8/1392 ، ضروری است اطلاعات جدول ذیل تکمیل 
و به آدرس :
ارومیه- کیلومتر 10 جاده مهاباد- صندوق پستی111 
و یا به آدرس ایمیل:
Pegahsaham@gmail.com 
و یا  فاکس:
 3383856-0441 ارسال گردد.

پیام بگذارید