شرکت شیر پاستوریزه پگاه آذربایجان غربی
شرکت شیر پاستوریزه پگاه آذربایجان غربیشرکت شیر پاستوریزه پگاه آذربایجان غربیشرکت شیر پاستوریزه پگاه آذربایجان غربی
044-33381570
ارومیه، کیلومتر 10 جاده مهاباد، شرکت شیر پاستوریزه پگاه آذربایجان غربی
شرکت شیر پاستوریزه پگاه آذربایجان غربیشرکت شیر پاستوریزه پگاه آذربایجان غربیشرکت شیر پاستوریزه پگاه آذربایجان غربی

صفحه اول

اطلاعیه های مهم سهام

اطلاعیه های مهم 9 آذر 1398 pegahurmia آگهی دعوت به مجمع عمومی فوق العاده شرکت شیرپاستوریزه پگاه آذربایجان غربی (سهامی عام) به شماره ثبت 192و شناسه ملی 10220012031 بدینوسیله از کلیه سهامداران محترم یا نمایندگان قانونی ایشان دعوت می شود تا با همراه داشتن اصل ورقه سهام و یا گواهینامه سپرده سهام نزد… بیشتر بخوانید […]
ادامه مطلب