شرکت شیر پاستوریزه پگاه آذربایجان غربی
شرکت شیر پاستوریزه پگاه آذربایجان غربیشرکت شیر پاستوریزه پگاه آذربایجان غربیشرکت شیر پاستوریزه پگاه آذربایجان غربی
044-33381570
ارومیه، کیلومتر 10 جاده مهاباد، شرکت شیر پاستوریزه پگاه آذربایجان غربی
شرکت شیر پاستوریزه پگاه آذربایجان غربیشرکت شیر پاستوریزه پگاه آذربایجان غربیشرکت شیر پاستوریزه پگاه آذربایجان غربی

ترکیب سهامداران

ترکیب سهامداران

ردیف نام سهامدار تعداد سهام درصد
1 شرکت صنايع شيرايران 962,051,246 76/06%
2 شخص حقیقی 29,784,407 2/42%
3 شرکت بيمه ملت (سهامي عام ) 21,382,635 7/74%
4 سایر کمتر از یک درصد 219,204,312 17/79%
5 جمع کل 1,232,422,600 100%