شرکت شیر پاستوریزه پگاه آذربایجان غربی
شرکت شیر پاستوریزه پگاه آذربایجان غربیشرکت شیر پاستوریزه پگاه آذربایجان غربیشرکت شیر پاستوریزه پگاه آذربایجان غربی
044-33381570
ارومیه، کیلومتر 10 جاده مهاباد، شرکت شیر پاستوریزه پگاه آذربایجان غربی
شرکت شیر پاستوریزه پگاه آذربایجان غربیشرکت شیر پاستوریزه پگاه آذربایجان غربیشرکت شیر پاستوریزه پگاه آذربایجان غربی

اعضاء هئیت مدیره و مدیر عامل

اعضاء هئیت مدیره و مدیر عامل

ردیف نام شرکت نماینده شرکت سمت در شركت توضیحات
1 شرکت کشت و صنعت و دامپروری پگاه فارس آقاي جمال بحری ثالث رئیس هیئت مدیره غير موظف
2 شیر پاستوریزه پگاه گلستان آقای احمد محمدپور نائب رئیس هيئت مديره عضو موظف
3 آتیه پگاه آقای حامد خدا بخش پور عضو هيئت مديره غیرموظف
4 شیرپاستوریزه پگاه گلپایگان آقای روح اله عابدی عضو هيئت مديره غیرموظف
5 شیر پاستوریزه پگاه گیلان آقاي محمد اخلاقی اولقی عضو هيئت مديره غیرموظف