Wednesday, 23 October, 2019 / چهارشنبه ۱ آبان ۱۳۹۸
center   ارتباط با ما
ارتباط با واحد سهام
آدرس : ارومیه – کیلومتر 10 جاده مهاباد – شرکت شیر پاستوریزه پگاه آذربایجان غربی( سهامی عام)
تلفــن : 33381570 044
فکـس : 33383856 044
کد پستی : 65466- 57311
ایمیـل : pegahsaham@gmail.com
تلفن واحد شکایت : 33387127 044
نام و نام خانوادگی سمت تلفن فکس ایمیل
احمد محمد پور مدیر عامل ونائب رئیس هیئت مدیره 33381570   044 33383856   044 pegahsaham@gmail .com
مرتضی مهدیزاده قائم مقام  33381578   044 33383856   044 pegahsaham@gmail .com
حجت اله عظیمی  مدیرمالی 33381571   044 33383856   044 pegahsaham@gmail .com
محسن صمیمی کارشناس سهام 33381570   044 33383856   044 pegahsaham@gmail .com
محمد مهامی مسئول روابط عمومی و مسئول رسیدگی به شکایات 32430824   044 33383856   044 m_mahami@yahoo .com
رجب همتی مسئول واحدIT 33381579   044 33383856   044 pegahsaham@gmail .com