شرکت شیر پاستوریزه پگاه آذربایجان غربی
شرکت شیر پاستوریزه پگاه آذربایجان غربیشرکت شیر پاستوریزه پگاه آذربایجان غربیشرکت شیر پاستوریزه پگاه آذربایجان غربی
044-33381570
ارومیه، کیلومتر 10 جاده مهاباد، شرکت شیر پاستوریزه پگاه آذربایجان غربی
شرکت شیر پاستوریزه پگاه آذربایجان غربیشرکت شیر پاستوریزه پگاه آذربایجان غربیشرکت شیر پاستوریزه پگاه آذربایجان غربی

فرم اطلاعات سهامداران

درخواست مشخصات سهامداران

از کلیه سهامداران محترم شرکت شیر پاستوریزه پگاه آذربایجان غربی (سهامی عام) درخواست می گردد جهت دریافت گواهینامه های حق تقدم خرید سهام، جدول ذیل را تا تاریخ 30/8/1392 تکمیل و به این شرکت ارسال نمایند: 
 
آدرس پستی : استان آذربایجان غربی – ارومیه – کیلومتر 10 جاده مهاباد – شرکت شیر پاستوریزه پگاه آذربایجان غربی (سهامی عام) – صندوق پستی 111
 
شماره فکس : 3381572 – 0441 و 2360980 – 0441

فرم درخواست مشخصات سهامداران شرکت شیر پاستوریزه پگاه آذربایجان غربی
لازم به ذکر است دریافت اطلاعات سهامداران فقط تا تاریخ مذکور انجام خواهد گرفت لذا در صورت ارسال مدارک از طریق پست ، ارسال با پست سفارشی انجام گیرد.