شرکت شیر پاستوریزه پگاه آذربایجان غربی
شرکت شیر پاستوریزه پگاه آذربایجان غربیشرکت شیر پاستوریزه پگاه آذربایجان غربیشرکت شیر پاستوریزه پگاه آذربایجان غربی
044-33381570
ارومیه، کیلومتر 10 جاده مهاباد، شرکت شیر پاستوریزه پگاه آذربایجان غربی
شرکت شیر پاستوریزه پگاه آذربایجان غربیشرکت شیر پاستوریزه پگاه آذربایجان غربیشرکت شیر پاستوریزه پگاه آذربایجان غربی

دوغ

انواع دوغ

دوغ 2 لیتری خانواده گازدار دوغ 1.5 لیتری بدون گاز با طعم نعناع دوغ 1.5 لیتری بدون گاز اکونومیک دوغ 1.5 لیتری سنتی زیارت دوغ بطری 3500 گرمی بدون گاز دوغ ليواني 260 سی سي دوغ نايلوني 800 گرمي باطعم نعناع پونه دوغ 2 ليتري خانواده بدون گاز
نام کالا نوع بسته بندی وزن/حجم درصد چربی تاریخ مصرف
دوغ 2 ليتري خانواده گازدار بطری 2000 سی سی 0/5درصد 2 ماهه

نام کالانوع بسته بندیوزن/حجمدرصد چربیتاریخ مصرف
دوغ 1/5 ليتري بدون گاز با طعم نعناعبطری1500 سی سی0/5درصد2 ماهه


نام کالانوع بسته بندیوزن/حجمدرصد چربیتاریخ مصرف
دوغ 1/5 ليتري بدون گاز اکونومیکبطری1500 سی سی0/5درصد2 ماهه

 

نام کالانوع بسته بندیوزن/حجمدرصد چربیتاریخ مصرف
دوغ 1/5 ليتري سنتي زيارتبطری1500 سی سی0/5درصد2 ماهه

 

نام کالانوع بسته بندیوزن/حجمدرصد چربیتاریخ مصرف
دوغ بطری 3500 گرمی بدون گازلیوان3500 سی سی0/5درصد2 ماهه

 

نام کالانوع بسته بندیوزن/حجمدرصد چربیتاریخ مصرف
دوغ ليواني 260 سی سيلیوان260 سی سی0/5درصد25 روز

 

نام کالانوع بسته بندیوزن/حجمدرصد چربیتاریخ مصرف
دوغ نايلوني 800 گرمي باطعم نعناع پونهنایلون800 گرم0/5درصد25 روز

 

نام کالانوع بسته بندیوزن/حجمدرصد چربیتاریخ مصرف
دوغ 2 ليتري خانواده بدون گازبطری2000 سی سی0/5درصد2 ماهه