شرکت شیر پاستوریزه پگاه آذربایجان غربی
شرکت شیر پاستوریزه پگاه آذربایجان غربیشرکت شیر پاستوریزه پگاه آذربایجان غربیشرکت شیر پاستوریزه پگاه آذربایجان غربی
044-33381570
ارومیه، کیلومتر 10 جاده مهاباد، شرکت شیر پاستوریزه پگاه آذربایجان غربی
شرکت شیر پاستوریزه پگاه آذربایجان غربیشرکت شیر پاستوریزه پگاه آذربایجان غربیشرکت شیر پاستوریزه پگاه آذربایجان غربی

خامه

انواع خامه

خامه پاستوریزه لیوانی خامه چهار گوش 200گرمي خامه کاکائو چهار گوش 200گرمي خامه استريل 250 سی سي اج خامه عسلي پاستوريزه ليواني 100گرمي 25درصد بنکوپک
نام کالانوع بسته بندیوزن/حجمدرصد چربیتاریخ مصرف
خامه پاستوريزه ليواني 100گرمي 25درصد بنکوپکلیوانی100 گرم25 درصد20 روز

 

نام کالانوع بسته بندیوزن/حجمدرصد چربیتاریخ مصرف
خامه چهار گوش 200گرميپاکت200 گرم30 درصد6 ماهه

 

نام کالانوع بسته بندیوزن/حجمدرصد چربیتاریخ مصرف
خامه کاکائو چهار گوش 200گرميپاکت200 گرم25 درصد6 ماهه

 

نام کالانوع بسته بندیوزن/حجمدرصد چربیتاریخ مصرف
خامه استريل 250 سی سي اجپاکت250 گرم30 درصد6 ماهه

 

نام کالانوع بسته بندیوزن/حجمدرصد چربیتاریخ مصرف
خامه عسلي پاستوريزه ليواني 100گرمي 25درصد بنکوپکلیوانی100 گرم25 درصد20 روز