شرکت شیر پاستوریزه پگاه آذربایجان غربی
شرکت شیر پاستوریزه پگاه آذربایجان غربیشرکت شیر پاستوریزه پگاه آذربایجان غربیشرکت شیر پاستوریزه پگاه آذربایجان غربی
044-33381570
ارومیه، کیلومتر 10 جاده مهاباد، شرکت شیر پاستوریزه پگاه آذربایجان غربی
شرکت شیر پاستوریزه پگاه آذربایجان غربیشرکت شیر پاستوریزه پگاه آذربایجان غربیشرکت شیر پاستوریزه پگاه آذربایجان غربی

افتخارات

لوحها و افتخارات کسب شده

موضوعات اصلی

  • تهیه ، تولید و توزیع شیر و فرآورده های آن، آبمیوه و سایر فرآوده های غذایی پاستوریزه و استریلیزه
  • مبادرت به هرگونه عملیات تجاری و معاملات مجاز از جمله صادارت و واردات کالاهای مجاز و اخذ نمایندگی از شرکتهای داخلی خارجی در چهارچوب قانون تجارت و سایر قوانین و مقررات جمهوری اسلامی ایران