شرکت شیر پاستوریزه پگاه آذربایجان غربی
شرکت شیر پاستوریزه پگاه آذربایجان غربیشرکت شیر پاستوریزه پگاه آذربایجان غربیشرکت شیر پاستوریزه پگاه آذربایجان غربی
044-33381570
ارومیه، کیلومتر 10 جاده مهاباد، شرکت شیر پاستوریزه پگاه آذربایجان غربی
شرکت شیر پاستوریزه پگاه آذربایجان غربیشرکت شیر پاستوریزه پگاه آذربایجان غربیشرکت شیر پاستوریزه پگاه آذربایجان غربی

ارتباط با ما

ارتباط با واحد سهام

آدرس :

ارومیه – کیلومتر 10 جاده مهاباد – شرکت شیر پاستوریزه پگاه آذربایجان غربی
(سهامی عام) کد پستی : 65466- 57311

تلفن :

044-33381570

تلفن واحد شکایت :

044-33387127

فکس :

044-33383856

ایمیل :

pegahsaham@gmail.com
فرم ارتباط با ما

  نام و نام خانوادگی سمت تلفن فکس ایمیل
  سید فضل اله قریشی مدیر عامل ونائب رئیس هیئت مدیره 044-33381570 044-33383856 pegahsaham@gmail.com
  محمد اخلاقی اولقی قائم مقام و معاون مالی و اداری 044-33381578 044-33383856 pegahsaham@gmail.com
  وحدت ژاله سرپرست مدیریت مالی 044-33381571 044-33383856 pegahsaham@gmail.com
  محسن صمیمی کارشناس مسئول سهام 044-33381570 044-33383856 pegahsaham@gmail.com
  محمد مهامی مسئول روابط عمومی و مسئول رسیدگی به شکایات 044-32430824 044-33383856 m_mahami@yahoo.com
  رجب همتی مسئول واحد IT 044-33381579 044-33383856 pegahsaham@gmail.com